Navigácia

Partners

Piatok 27. 4. 2018
Počet návštev: 1085911

FACEBOOK

Naša škola má stránku na FACEBOOKU.

LINK:https://www.facebook.com/zs.francisciho.11/

FÉNIX

Detská organizácia FÉNIX. o.z.

LINK: http://www.do-fenix.sk/

CPPPaP v Levoči

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči.

LINK: www.cpppple.sk

 

 

Fotogaléria

ZELENÝ CERTIFIKÁT

Finančná gramotnosť

 

 • Malá finančná akadémia

  Po úspešnom projekte „Misia modra planéta “ sa žiaci 3.B a 4.A zapojili do projektu „Mala finančná akadémia“ Je to jedinečný projekt , ktorý formou blokového vyučovania a tvorbou modelových vzdelávacích situácií rozvíja finančnú gramotnosť žiakov. Projekt spája aktivity v škole a doma .Súčasťou projektu je hra „ Naše mesto“, ktorá kombinuje kreativitu, tímovú prácu, komunikáciu a hlavne finančnú gramotnosť detí.

  Pripravila Mgr. Beáta Kočišová

  Pozrite si FOTOALBUM

 • Čistička odpadových vôd

  22. marca si celý svet pripomína dôležitosť a mimoriadny význam vody pre ľudstvo a život. Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro. Z príležitosti tohto dňa naši tretiaci navštívili čističku odpadových vôd v Levoči. V čističke sa dozvedeli, čo treba urobiť s odpadovou vodou, aby sa opäť mohla stať súčasťou kolobehu vody v prírode a neohrozila pri tom život organizmov v potoku. Zodpovedný pracovníci nás oboznámil s technológiou čistenia vôd. Previedli nás prevádzkou a porozprávali nám o mechanickom a biologickom čistení vôd. Vysvetlili nám ako fungujú jednotlivé nádrže a čo sa v nich deje. Exkurzia sa nám veľmi páčila a určite sa tam ešte pôjdeme pozrieť.

 • Hrať fair play je dôležitejšie než technika. V tomto duchu sa niesol 20. ročník okresného kola McDonald´s Cup, ktorého sa zúčastnili dňa 16.4.2018 naši futbalisti z 3. a 4. ročníkov. Napriek veľkej bojovnosti sme nezvíťazili, ale aj 5. miesto nás potešilo.

  Mgr. Jana Mlynarčíková

  Pozrite si FOTOALBUM

 • Venček opäť úspešný

  Na regionálnej prehliadke detského hudobného folklóru v Poprade zožali naše dievčatá úspech. Spevácka skupinazlaté pásmo s priamym postupom na krajskú prehliadku do Raslavíc. Duo – sestry Ema a Olívia Mackovjakovázlaté pásmo s priamym postupom na krajskú prehliadku do Raslavíc. Sólo spev - Nina Pridalová – bronzové pásmo. Sólo spev – Simona Štieberová – bronzové pásmo

  Srdečne blahoželáme.

  Mgr. Mária Bariaková

  Pozrite si FOTOALBUM

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Francisciho 11 Levoča
  Základná škola, Francisciho 11, 054 01 Levoča
 • Riaditeľ školy: 053/4512725
  Vedenie školy: 053/4512515
  Administratíva: 053/4513380
  Školská jedáleň: 0910867462
  Fax: 053/4512725
  Telefón: 053/4513380 možnosť prepájania do zborovne

Fotogaléria